Oppføringer av Baca

Norengros-messa i Stavanger

Takk til alle som viste interesse for vår stand. Vi hadde med oss en ny fremviser av bakerifolie, den kan du nå også se på våre poser-sider.

Baca inn i Den norske emballasjeforening

Vi ønsker vi å tilegne oss ny viten gjennom kurs, møter og konferanser i DNEs regi. Vi mener at DNE også er en pådriver for sine medlemmer til å fokusere på ny teknologi og miljø.