Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen (Post)

Telefaks: 55 92 77 70

Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun (Besøk)

E-post: post@baca.no

Telefon: 55 92 77 77

Fakturaadresse: Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen

Kontonummer: 3411.08.10972

Kontakt salg og administrasjon

Kontakt en i salg eller administrasjon direkte.

Åpningstider

Lager: 0700-1500     Kontor: 0800-1530