Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen (Post)

Telefaks: 55 92 77 70

Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun (Besøk)

E-post: post@baca.no

Telefon: 55 92 77 77

Fakturaadresse: Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen

Kontonummer: Nordea Bank 6502.05.05979

Kontakt salg og administrasjon

Kontakt en i salg eller administrasjon direkte.

Besøksadresse: Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun | E-post: post@baca.no | Telefon: 55 92 77 77 | © Copyright Baca - - - Webdesign: Snitt Reklamebyrå