Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun (Besøk)

Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen (Post)

E-post: post@baca.no

Telefon: 55 92 77 77

Fakturaadresse: Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen
E-post: faktura@baca.no

Kontonummer: Nordea Bank 6502.05.05979

Organisasjonsnummer: 951 654 515

Kontakt salg og administrasjon

Kontakt en i salg eller administrasjon direkte.

Anne Aarheim

Bjørn Andersen

Ove Bruarøy

Avdelingsleder Ekstruder

testbw

55 92 77 54
ob@baca.no


Jørgen Christiansen

Kenneth Didriksen

Atle Flesland

Bernt A. Flesland

Jan Erik Hagen

Rune Hope

Lars-Børre Jakobsen

Olav R. Mjelva

Erik Pettersen

Svein Saure

Dagfinn Rødbotten

Karna Skulstad

Regnskaps-/økonomileder

testbw

55 92 77 39
ks@baca.no


Martin Vassnes

Geir F. Vik

Malin Flesland

Jon Espen Hetty