Asbjørn Simonsen – 40 år som selger

Etter 40 år som selger ved Baca så har Asbjørn Simonsen nå gått over i pensjonistenes rekker.

Erik blogger fra Nor-Fishing 2016

Regn med Bacaplast på Nor-Fishing 2016, det ledende internasjonale forumet for fiskerinæringen over hele verden.

Nyheter om miljøsamarbeid innen plastfolieretur med Grønt Punkt

Moderne produksjon – Miljøsatsing

I juni-utgaven av Moderne produksjon kan du blant annet lese om vår miljøsatsing og samarbeid med Grønt Punkt Norge.

Bacaplast har spennende løsninger og produkter for fiskeemballasje i verdensklasse

Møt Bacaplast på Nor-Fishing 2016

Regn med Bacaplast på Nor-Fishing 2016, det ledende internasjonale forumet for fiskerinæringen over hele verden.

Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, blant annet Baca Plastinfustri tilby lærlingplasser.

Bacaplast ser verdien av lærlinger

Bacaplast er nå godkjent lærebedrift i produksjonsteknikk

Les mer