Baca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedet

Asbjørn Simonsen - 40 år som selger

Etter 40 år som selger ved Baca har Asbjørn Simonsen
nå gått over i pensjonistenes rekker.

Baca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedet

Baca vindsperre

Vindsperre gir tørre og sunne hus

Den er vindtett, minimerer varmetap og beskytter
mot fuktighet som kan komme inn via utettheter i kledningen.
Samtidig “puster” vindsperren og slipper fuktighet ut.

Baca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedet

Hva veier mest?

Visste du at papirbæreposer har
høyere vekt og betydelig mer
volum enn plastbæreposer?

Over 60% av plastemballasjen fra næringslivet blir materialgjenvunnet.

I Norge har vi svært gode gjenbruksordninger som sikrer høy gjenvinningsgrad.
Kildesortert plastemballasje fra Norge blir derfor heldigvis ikke til plast i havet.

Baca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedet

Handlepose –
ett godt gjenbruksalternativ.

Et godt alternativ til papirposer, handlenett og engangsposer.
En gjenbrukspose som allerede etter fire gangers bruk er en miljøvinner.

Baca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedetBaca dampsperre - Eneste miljødeklarerte dampsperre på markedet

Baca dampsperre,
En av de første i Norge med miljødeklarasjon

I førersetet med trygge produkter uten miljøgifter.

Vi setter miljøvennlige løsninger i høysete, noe som krever
at vi kontinuerlig jobber med å være i forkant i bransjen.

Baca plast har egenproduksjon og moderne folieanlegg med høy kapasitetBaca plast har egenproduksjon og moderne folieanlegg med høy kapasitet

Se filmen om Baca

- Få et innblikk i vår produksjon
- Hils på våre kunder
- Lær om våre produkter
Instruksjonsfilm om praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Instrksjon av ulike typer radonsikring og installasjon av Rad(ON) - Maksimal Radonsperre. Blant annet legging av radonsperrer, radontape, bruk av klemmelist og radonbrønner for utlufting av grunnen.Instruksjonsfilm om praktisk utførelse av bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon. Instrksjon av ulike typer radonsikring og installasjon av Rad(ON) - Maksimal Radonsperre. Blant annet legging av radonsperrer, radontape, bruk av klemmelist og radonbrønner for utlufting av grunnen.

Hvordan legge radonsperre?

- Lær å legge Rad(ON) radonsperre
- Enkle og sikre Rad(ON) produkter
- Se vår instruksjonsfilm

Telefon: 55 92 77 77

Ulsmågvegen 20, 5224 Nesttun (Besøk)

E-post: post@baca.no

Postboks 23, Nesttun, 5852 Bergen (Post)

Våre produktkategorier

Sekker
Vindsperrer i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og takkonstruksjoner av tre
Vindsperre
Poser
Bæreposer
Bygg og trelast
Radonsperre
Industriemballasje
Frukt og grønt
Fiskeemballasje
Transportemballasje
Bakeriemballasje
Vaskeriemballasje
Båtemballasje
Diverse
Gjenvinning
Juleemballasje

Miljøansvar i alle ledd

Baca vektlegger kildesortering, gjenbruk og avfallsminimering. Ett eksempel er våre bæreposer, med tykkelse ned mot 30 my – en reduksjon på nesten 40%.
Mer om miljø og gjenbruk.

Handplepose - et godt miljøalternativ

Vi er stolte av å presentere et alternativ til papirposer og engangsposer. Handlepose er en gjennbrukspose som allerede etter fire gangers bruk er en miljøvinner.
Mer om Baca´s Handlepose