Baca plast har egenproduksjon og moderne folieanlegg med høy kapasitetBaca plast har egenproduksjon og moderne folieanlegg med høy kapasitet

Bacaplast

Vi leverer plastfolieprodukter av høy kvalitet til industri, bygg, transport og fiskeri i hele landet. Vi er ledende innen dampsperre og innovatør på radonsikring.

Våre kunder kjenner oss for høy leveringssikkerhet, kort reaksjonstid samt vilje til å fremstille produkter etter kundens spesifikke ønsker. Vi er en bedrift hvor innovasjon og fokus på miljø er viktig, noe som vises i vår aktive deltakelse i Grønt Punkt og utvikingen av gjenbruksposen «Handlepose«.

Radonsystemet Rad(on) utviklet vi i mars 2012 og er markedets sikreste radonsystem i bruksgruppe B.

Vi produserer bæreposer og har en av markedets beste trykkmaskin fra Bielloni med opp til 8 fargers topp kvalitetstrykk.

Film om Bacaplast

Pionerbedriften Bacaplast

Baca Plastindustri AS ble grunnlagt i 1948. Bedriften var blant de aller første i Norge som tok i bruk moderne metoder og utstyr for produksjon av plastfolie. I forhold til andre bransjer har vi ikke en høy alder, men innen plastindustrien er vi en pionèr i Norge.

Resultatet i dag er at Baca besitter en unik kompetanse innen fremstilling og bearbeiding av plastfolier. Våre kunnskaper om råvaretyper og om valg av riktig materiale til riktig bruk er unike.

Baca er et helt norsk-eid selskap, med ca. 40 ansatte.
I 1966 tok vi i bruk en produksjonshall, lager og kontorbygning på Ulsmåg, ca. 12 km syd for Bergen sentrum. Etter den tid er fabrikkbygningene modernisert og utbygget flere ganger. Senest i 2001, da en ny moderne produksjonshall ble tatt i bruk. Vi satser mye på å holde maskinparken i god stand, både når det gjelder vedlikehold og oppdatering.

Vi utvikler produkter i nært samarbeid med markedet

Vi er stor innen levering av plastfolieprodukter til fiskeoppdrett og fiskeindustri, men vi er også en betydelig leverandør av produkter til bygg, landbruk og emballasjeindustri.

Baca Plastindustri drar fordel av å være en oversiktlig og smidig bedrift. Kundene våre merker dette i form av høy leveringssikkerhet, kort reaksjonstid samt vilje til å fremstille produkter etter kundens krav til kvalitet og utforming. Baca Plastindustri har som mål å produsere og utvikle produkter i nært samarbeid med markedet.

Vi er EK-godkjent, det vil si at vår plastfolie er godkjent som næringsmiddelemballasje. Vi har også Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF for våre damsperrer.
Baca Plastindustri AS er en aktiv deltager i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje og betaler vederlag til Grønt Punkt.

Bacaplast sitt produksjonsbygg er lokalisert i Ulsmågvegen

Vår produksjon består av følgende avdelinger


Konverteringsavdeling

Avdelingen består av 8 maskiner, som spenner fra spole- til sveisemaskiner.

Trykkeri

Vi har 2 trykkmaskiner med kapasitet til trykk i opp til åtte farger. Vi har i 2010 investert i en ny trykkmaskin fra Bielloni med opp til 8 fargers topp kvalitetstrykk.

Ekstruderavdeling

Avdelingen har i dag 7 moderne folieanlegg med en høy kapasitet, der det kan ekstruderes foliebredder fra 250mm. til 4600mm. i tykkelser fra 10 til 220 my. og med råstoffkvaliteter som PE-LLD, PE-LD, PE-MD og PE-HD, og i tillegg forskjellige blandingsvarianter med og uten farver og additiver. Alle råstoffer, farver og additiver er sertifisert og godkjent gjennom Emballasjekonvensjonen. Sertifikatet blir oppdatert annethvert år. Avdelingen har også en ekstruder for gjenvinning av svinn fra produksjonen, og dette råstoffet benyttes om igjen til søppelsekker og lignende. Ekstruderavdelingen ble utvidet i 2001 med ny ekstruderhall, 2 nye ekstrudere, 5 råstoffsiloer med dagtanker og råstofftransport-system. Avdelingen har 3-skiftordning og 7 faste ansatte.