Uten flere dyktige fagarbeidere stanser Norge. Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, og flere bedrifter både i det private næringsliv, blant annet Baca Plastinfustri tilby lærlingplasser.

Bacaplast ser verdien av lærlinger

Bacaplast er nå godkjent lærebedrift i produksjonsteknikk

Les mer

Plastposeavgiften – Samling av medieklipp og våre uttalelser

Vi tror ikke plastposeavgiften vil gi noen miljøbesparelse for landet. Tvert i mot kan avgiften bidra til ulovlig import av plastposer fra utlandet slik at noen kan unndra seg avgift

Les mer

Baca fukt/dampsperre er nå miljødeklarert

Vi setter miljøvennlige løsninger i høysete, noe som krever at vi kontinuerlig jobber med å være i forkant i bransjen.

Les mer

Filmer ferdigprodusert

Den siste tiden har vi jobbet med to fimer som du nå kan se.

Les mer

Norengros-messa i Stavanger

Takk til alle som viste interesse for vår stand.

Vi hadde med oss en ny fremviser av bakerifolie, den kan du nå også se på våre poser-sider.

Les mer

Baca på Norges spiss

Ett nybygg i Vadsø, nærmere bestemt en 5-6000 m² undomsskkole skal radonsikres.

Les mer

EU kan ødelegge plastgjenvinning

EUs planer om tiltak mot plastbæreposer kan ødelegge gjenvinningen av plastemballasje, som de egentlig vil øke.

Les mer

Baca inn i Den norske emballasjeforening

Vi ønsker vi å tilegne oss ny viten gjennom kurs, møter og konferanser i DNEs regi. Vi mener at DNE også er en pådriver for sine medlemmer til å fokusere på ny teknologi og miljø.

Les mer

Baca spisser kompetansen i bakerimarkedet

Baca har ansatt Bjørn Andersen som account manager. Bjørn har plast- teknisk/markedsføringsutdannelse og har lang erfaring fra emballasjebransjen.

Les mer